مزایای کالما هاست
  • cPanel کاملا فارسی
  • قیمت مناسب
  • فضای میزبانی وافر
  • پهنای باند زیاد
  • پنل مدیریتی Fantastico
  • ثبت دامنه فارسی
  • تیم حرفهای پشتیبانی